Představenstvo Zemědělského družstva Dub nad Moravou

svolává

členskou schůzi,

která se bude konat ve čtvrtek 11. června 2020 v 11 hodin v Kulturním domě Věrovany

 

Program jednání členské schůze

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
  2. Volba orgánů členské schůze – předsedy členské schůze, zapisovatele a ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva o činnosti představenstva
  4. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy družstva za rok 2019
  5. Volba člena kontrolní komise
  6. Zpráva z výroby a obchodu
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v kancelářích družstva u p. Macourkové v pracovních dnech, vždy od 7:00 do 14:00.

 

Tato pozvánka je současně vyvěšena na webových stránkách družstva www.zd-dub.cz.

 

Ing. Jan Spáčilík, v.r.

předseda představenstva

                                                                                                                                                    

 Svoz členů je zajištěn Avií v 10,15 hodin z Kožušan a obvyklých zastávek, druhý svoz 10:45 z Kožušan a obvyklých zastávek.

 

Pozvánku ve formátu pdf je možno stáhnout v sekci dokumenty.

KONTAKTY

Telefon
Telefon

+420 585 964 256
+420 585 964 275

Fax +420 585 964 306
Email zddub@zd-dub.cz

 

ZD DUB NAD MORAVOU

Mapa

Tovačovská 190
783 75  Dub nad Moravou

GPS: N 49°28.79160', E 17°16.66010'

IČO:  00147338
DIČ:  CZ00147338