Zemědělské družstvo Dub nad Moravou, IČO 00147338,

se sídlem Dub nad Moravou, Tovačovská 190, PSČ 783 75

Představenstvo Zemědělského družstva Dub nad Moravou

svolává

členskou schůzi,

která se bude konat ve čtvrtek 13. června 2024 v 11 hodin v Kulturním domě Věrovany

 

Program jednání členské schůze

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

  2. Volba orgánů členské schůze – předsedy členské schůze, zapisovatele a ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

  3. Zpráva o činnosti představenstva

  4. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy družstva za rok 2023

  5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, schválení nezávislého auditora

  6. Zpráva z výroby a obchodu

  7. Diskuse

  8. Usnesení

  9. Závěr

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v kancelářích družstva u p. Macourkové v pracovních dnech, vždy od 7:00 do 14:00.

 

Tato pozvánka je současně vyvěšena na webových stránkách družstva www.zd-dub.cz.

 

Ing. Šimonková Vlasta, v.r.

předseda představenstva

 

Svoz členů je zajištěn Avií v 10,15 hodin z Kožušan a obvyklých zastávek.

 

KONTAKTY

Telefon
Telefon

+420 585 964 256
+420 585 964 275

Fax +420 585 964 306
Email zddub@zd-dub.cz

 

ZD DUB NAD MORAVOU

Mapa

Tovačovská 190
783 75  Dub nad Moravou

GPS: N 49°28.79160', E 17°16.66010'

IČO:  00147338
DIČ:  CZ00147338